Ytternäs 18-1

Översiktskarta

Info om tomten
Tomt 18-1
Areal (m²) 3090
Byggnadsrätt (m²) 1080
Våningstal I,II
Pris (€) 232 900
Pris (€/m²) 75,37
Arrende 10 480,50
Reserverad med i annonserad utgivning

Dessutom tillkommer 20 200 € för köp av tomt för parkeringsanläggning.

Avgift för VA-tomtanslutning är 5393,57 €. Dagvattenhantering ingår inte i priset.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2021.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Sidan uppdaterades