Västra Ytternäs 47-5

 Översiktskarta

  Stadsplan

Tomt (st-kv-to)
Areal (m²)
Byggnadsrätt (m²)
Våningstal
Arrende
Reserverad
24-47-5
1335
800
III
4 636
Ja
Tomten kan enbart arrenderas.

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 2 048,44 € samt fjärrvärmekostnader.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2019.
Arrendesumman indexjusteras årligen.

Sidan uppdaterades