Västra Ytternäs 48-1

ÖversiktskartaStadsplanekarta

Info om tomten
Tomt 
Areal (m²)
Byggnadsrätt (m²)
Våningstal
Användningsändamål
Tomtpris (€)
Tomtpris (€/m²)
Arrende
Reserverad
24-48-1
3648
3000
II, ½ III ⅔
BV-1*
334 741
91,76
15 063
Ja

*BV-1=Kvartersområde för bostadsvåningshus där en del eller den totala våningsytan får utnyttjas för servicehus.

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 2 048,44 € samt fjärrvärmekostnader.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2021.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Sidan uppdaterades