Lotsberget 16-3

Stadsplanekarta

Info om tomten
Tomt 
Areal (m²)
Byggnadsrätt (m²)
Våningstal
Arrende
Reserverad
31-16-3
2959
2100
II, III
7 503
Nej

Tomten kan enbart arrenderas.

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning samt fjärrvärmeanslutning.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2021.
Arrendesumman indexjusteras årligen.

Sidan uppdaterades