Lotsberget 15-3

 Stadsplan

Tomt (st-kv-to)
Areal (m²)
Byggnadsrätt (m²)
Våningstal
Arrende
Reserverad
31-15-3
1975
1350
 III
4914
Nej


Tomten kan enbart arrenderas.


Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning samt fjärrvärmeanslutning.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2021.
Arrendesumman indexjusteras årligen.

Sidan uppdaterades