Affärs- och kontorstomter på Lotsberget (Östra)

Även för restaurang-, undervisnings- och samlingslokaler

Stadsplanekarta

 

31-15-3 31-16-3 (R)
Sidan uppdaterades