Främmanberg 8-19

Stadsplanekarta

Info om tomten
Tomt 
Areal (m²)
Byggnadsrätt (m²)
Våningstal
Tomtpris (€)
Tomtpris (€/m²)
Arrende
Reserverad
1-8-19
2180
1370
½ II ½
457 655
209,93
20 594
Ja

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning och eventuell fjärrvärmeanslutning.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2020. Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Sidan uppdaterades