Nödnumret 112

I ett nödläge ska du alltid ringa 112. Nödnumret 112 fungerar även i alla EU-länder. Det är avgiftsfritt att ringa 112 både i det fasta telefonnätet och i mobiltelefonnätet.

Genom att ringa nödnumret 112 får du snabbt hjälp. Nödnumret används i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara, eller om det finns skäl att misstänka detta.

När du ringt 112, var beredd på att svara på Alarmcentralens frågor:

• vad har hänt?
• vilket telefonnummer ringer du från?
• var behövs hjälpen?

Ge Alarmcentralen så mycket information som möjligt. Får du fram nya uppgifter innan hjälp anlänt till olycksplatsen ring 112 igen och meddela det. Alarmcentralens frågor försenar inte larmet. Medan en operatör frågar har en annan påbörjat alarmeringen.

Sidan uppdaterades