Mariehamns stads krisberedskap

Stadens krisberedskap handlar om att utveckla stadens samlade förmåga att hantera krissituationer. Det sker bland annat genom utbildning, krisövningar samt beredskapsplanering i förvaltningar och bolag. Dessa har krisberedskap för sina verksamheter och egna krisledningar.

Räddningsverket vid Mariehamns stad jobbar bland annat med rutiner kring brandskyddet. Krisberedskapen handlar också att öka kunskapen om vilka typer av olyckor som inträffar och var de sker.

Sidan uppdaterades