Krisinformation

Ordet kris betyder olika saker för olika människor. Vardagligt kanske vi använder uttrycket när privatlivet trasslat till sig eller när barnen har influensa. Men i arbetet med krisberedskap avses händelser som drabbar stora delar av samhället.

En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

Undantagsförhållanden

Ibland används begreppet "undantagsförhållande". Det är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

Extrem väderlek, som vi sett flera exempel på de senaste åren, kan ibland betraktas som ett undantagsförhållande. Det beror på hur många människor som drabbas och vilka funktioner i samhället som blir lidande. På samma sätt är det med elavbrott. Under den kalla årstiden kan elavbrott drabba samhället hårdare än under sommaren.

Vid en störning i samhällsfunktioner eller vid en kris är det viktigt att få information om vad som händer. Här hittar du information och länkar om vad du kan göra vid en krissituation.

Sidan uppdaterades