VA-teknik och dagvatten

Som tomtinnehavare är du ekonomiskt ansvarig för ledningarna på tomten. 

Anslutningspunkten för de enskilda tomternas VA-ledningar är bestämda av stadens myndigheter. Tomtledningsanslutningen är indragen ca 1 m innanför tomtgräns och består av vattenledning 32 mm polyeten som avslutas med ventil, avloppsledning 110 mm PVC som avslutas med rensbrunn och dagvattenledning 110 mm PVC som avslutas med propp.

Från stadens huvudledningar finns färdigt dragna tomtanslutningar som betalas av tomtköpare eller arrendator. Avgiften betalas till VA-verket enligt räkning i samband med köp/arrende av tomt.

Sidan uppdaterades