Anslutningskostnader

Den sammanlagda kostnaden för rördragningen till tomtgränsen varierar beroende på längd och markförhållanden.

Exempel: Österbacka ca 2.200 euro inkl. moms.

Utöver rördragningen till tomtgränsen tillkommer kostnaden för rördragning fram till huset, som utförs och bekostas av tomtinnehavaren. Arbete och material ska följa Finlands byggbestämmelsesamling D1 så att installationen utförs på ett fackmannamässigt sätt. Schaktningen utförs av tomtinnehavaren.

Vattendragning fram till vattenmätaren görs dock alltid av VA-verket på husägarens bekostnad. Vattenmätarens placering ska godkännas av VA-verket.

Kostnadsexemplet gäller endast planerade områden.


LÄS MER

Finlands byggbestämmelsesamling D1

Sidan uppdaterades