Avlopp

VA-verket godkänner att snålspolande toaletter används. Toaletten ska dock vara konstruerad så att fekalier spolas med minst fyra liter vatten.

Kökskvarnar kopplade till stadens avloppsnät är inte tillåtna i Mariehamn.


Läs mer

Stadens avloppsreningsverk Lotsbroverket.

Sidan uppdaterades