VA-anslutning

I samband med ansökan om byggnadslov ska följande lämnas till VA-verket:

  1. VVS-situationsplan i skala 1:200
  2. Blankett: Ansökan/utlåtande 
    Blankett: Anslutningsavtal

Före byggstart ska följande lämnas till Byggnadsinspektionen:

  1. VVS-ritningar i skala 1:50
  2. Blankett: FVA-arbetsledare

Alla blanketter finns som ifyllbara pdf-dokument. Du kan också vända dig till VA-verket för att få blanketten i pappersformat.

Kom ihåg att ta kontakt med VA-faktureringen för en inflyttningsanmälan när huset är inflyttningsklart.

Mer information finns via länkarna nedan.

Sidan uppdaterades