Tillfällig intagning av gatu- och parkmark

Om du som fastighetsägare behöver extra utrymme t.ex. i samband med husbygge eller renovering av fasad är det möjligt att tillfälligt få nyttja stadens gatu- och parkmark. Detsamma gäller om en förening behöver extra utrymme för att arrangera t.ex. en bilutställning eller idrottsevenemang.

Ta kontakt med projektchefen så får du närmare råd och anvisningar. Kostnader för tillfällig intagning av gatu- och parkmark hittar du under taxor och avgifter.

I samband med stora arbeten eller evenemang kan det finnas behov av att stänga av eller på annat sätt dirigera om trafik, mer information hittar du under trafikarbeten och gatuavstängningar.

Sidan uppdaterades