Tomtindelning

En tomtindelning uppgörs på basen av en stadsplan. Tomtindelningen kan antingen ingå i och fastställas i samband med stadsplanen eller göras som en separat bindande tomtindelning. 

Att det finns en bindande tomtindelning som vunnit laga kraft är en förutsättning för att tomten ska kunna bildas och föras in i fastighetsregistret.

Tomtindelningen visar tomtens nummer, areal, råmått och hörnpunkternas koordinater. Dessutom visas en förteckning över vilka fastigheter tomten bildas av.


Sidan uppdaterades