Mätning och fastighetsbildning

Här kan du läsa om hur styckning av tomt och tomtindelning går till, samt om övriga fastighetsförrättningar som till exempel servitutsförrättning och rågång.

Behandlingstiderna för mätning och fastighetsbildning är:
-registrering av tomt ca 1 månad
-styckning av tomt ca 2 månader
-styckning av tomt med tomtindelning ca 4 månader

Utsättningar och visningar vid byggen bokas på förhand.

Här hittar du också information om stadens kartor.

Sidan uppdaterades