Regler och lagar

Det finns många lagar och regler som berör byggande. Här berättas lite främst ur byggnadsinspektionens synvinkel.

Det finns både åländsk lagstiftning vilken du hittar via Ålands landskapsregerings hemsida och riksförfattningar vilka du hittar på FINLEX - Statens Författningsdata att beakta vid byggande.

I Ålands författningssamling hittar du bl.a. plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen, landskapsförordning om Ålands byggbestämmelsesamling och även förordning om vilka riksförfattningar om explosiva och brännbara ämnen samt kemikalier som ska tillämpas på Åland. Andra åländska lagar som är relevanta är t.ex. vattenlagen, miljölagen och räddningslagen. Byggnadsinspektionen följer inte upp alla de här reglerna, en hel del åligger andra myndigheter. Byggherren eller dennes ombud behöver själv se till att ha nödvändiga tillstånd i skick.

I byggnadsordningen för Mariehamns stad finns lokala bestämmelser som gäller enbart för Mariehamn.

Större delen av Mariehamn är detaljplanerat. Stadsplanerna = detaljplanerna för staden följs upp under bygglovsbehandling. Stadsarkitektkansliet känner bäst till tanken bakom respektive stadsplan, samt handhar beredning av nya stadsplaner.

Sidan uppdaterades