Energicertifikat

Energicertifikat krävs för alla nya byggnader, även småhus. Certifikatet ska göras upp i samband med ansökan om bygglov och utfärdas av fastighetens huvudprojekterare.

Certifikat krävs även för befintliga fastigheter när fastigheten (eller en del av den) säljs eller hyrs ut. I energicertifikatet finns information om den uppvärmningsenergi, apparats- eller fastighetsel och kylningsenergi som byggnaden kräver samt ett till bruttoarean relaterat energiprestandavärde som beräknats på basis av dem. Byggnadens energiklass bestäms på basis av energiprestandavärdet.

LÄS MER

Vad är ett energicertifikat? (pdf)

Sidan uppdaterades