Avgifter

Avgifter för byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter.

Avgiften beror på projektet ifråga och kan variera beroende på t.ex. storlek och avvikelse från stadsplanen.

Kopieringsavgifter

Sidan uppdaterades