Anmälan om åtgärd

För vissa åtgärder som inte kräver bygglov finns det ändå ett informationsansvar. Anmälan om åtgärderna ska lämnas till byggnadsnämnden.

Du måste informera byggnadsnämden senast 14 dagar innan någon av följande åtgärder påbörjas:

  • Indelning eller sammanslagning av bostadslägenheter.
  • Ändring av byggnadens fasad, takform, taktäckningsmaterial, väggbeklädnad, fönsterindelning och liknande åtgärder som påverkar stadsbilden.
  • Sådana ändringsåtgärder på eller i K-märkta byggnader som regleras i detaljplan.
  • Uppförande av solenergianläggningar som inte kräver bygglov ( som solfångare och solceller mindre än 40 m² vilka monteras på tak och inte sticker ut utanför taket). 

Anmälan om åtgärderna lämnas till byggnadsnämnden. Till anmälan bifogar du de ritningar och utredningar som krävs för bedömning av åtgärden.

Om byggnadsnämnden inte har meddelat förhinder inom 30 dagar räknat från dagen för anmälans ankomst till byggnadsnämnden kan du börja med arbetet.

Sidan uppdaterades