Kurser riktade till sjöpersonal

Familiarization Training

Målgrupp: Ekonomipersonal.
Kurslängd: 1 dag.

Innehållet i kursen är såväl teoretiskt som praktiskt och följer kraven i STCW – 95.

Basic Fire Fighting

Målgrupp: Grundkurs för manskap och befäl.
Kurslängd: 5 dagar.

Innehållet i kursen är såväl teoretisk som praktiskt och följer kraven i STCW – 95 .

Basic Fire Fighting Refresher

Målgrupp: Manskap, som enligt STCW – 95 måste uppdatera sina kunskaper vart 5:e år.
Kurslängd: 2 dagar.

Innehållet i kursen är såväl teoretiskt som praktiskt och följer kraven i STCW – 95. Här repeteras de viktigaste delarna av innehållet i Basic-kursen.

Advanced Fire Fighting

Målgrupp: Påbyggnadskurs för befäl.
Kurslängd: 3 dagar.

Innehållet i kursen är såväl teoretiskt som praktiskt och följer kraven i STCW – 95.

Advanced Fire Fighting Refresher

Målgrupp: Befäl, som enligt STCW-95 måste uppdatera sina kunskaper vart 5:e år.
Kurslängd: 2 dagar.

Innehållet i kursen är såväl teoretisk som praktisk och följer kraven i STCW – 95. Här repeteras och fördjupas de viktigaste delarna av innehållet i Advanced-kursen.

För mera information och anmälan till ovanstående kurs ta kontakt med Ålands Sjösäkerhetscentrum tel. 532 295 el 532 296.

Repetitionskurser i rökdykning

Målgrupp: Sjöanställda som ombord på sitt fartyg har rökdykning som uppgift i säkerhetsorganisationen.

Kursen anordnas för rederier enligt överenskommelse. Innehållet i kursen och kurslängden skräddarsys efter beställarens önskemål. För mera information och bokning av kurs kontakta utbildningssamordnare Jan Lindholm, tel. 531 488.

Sidan uppdaterades