Kurser för företag och institutioner

Säkerhetskurs i Heta Arbeten  

Målgrupp: Personer som utför, övervakar och bevakar heta arbeten d.v.s. arbeten där gnistor, låga eller annat slag av värme används som kan förorsaka brandfara.
Kurslängd: 1 dag.
Innehåll: Innehållet i kursen är såväl teoretiskt som praktiskt och följer de krav som uppställts av

Finska Försäkringsbolagens Centralförbund och behandlar bl.a. följande: exempel på skador förorsakade av heta arbeten, Säkerhetsföreskrift –02, åtgärder vid olyckstillbud eller brand, förstahandsläckning i teori och praktik, praktiska säkerhetsarrangemang.

Efter genomgången kurs samt avlagt godkänt slutprov erhålles certifikat (kort) för Heta Arbeten som skall förnyas inom 5 år.

Pris: 130 Euro (inkl. moms) i priset ingår lunch och kaffe samt kursmaterial. 

Kursen arrangeras i samråd med Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund.  För mera information och bokning av kurs kontakta utbildningssamordnare Jan Lindholm tfn 531 488.

Kurs i allmän brandkunskap

Målgrupp: anställda vid företag och institutioner som behöver en grundläggande kunskap i hur man handlar vid ett brandtillbud.
Kurslängd: 2 h.
Innehåll: Innehållet omfattar 1 h teori och 1 h praktik, den teoretiska delen anpassas efter beställarensönskemål, praktiken omfattar övningar i hantering av pulversläckare och andra förstahandssläckningsredskap.

För mera information och bokning av kurs kontakta utbildningssamordnare Jan Lindholm tfn 531 488.

Skräddarsydda kurser enligt behov

Utbildningsavdelningen vid Räddningsverket står gärna till tjänst med skräddarsydda kurser inombrand- och räddningsväsendet. Kontakta oss så hjälps vi åt att bygga upp en kurs för just era behov!

För mera information och bokning av kurs kontakta utbildningssamordnare Jan Lindholm tfn 531 488.

Sidan uppdaterades