Räddningsverkets utbildningsverksamhet

Räddningsverket (MRV) bedriver en omfattande utbildningsverksamhet med en mängd olika kurser.

Stommen i verksamheten är de så kallade STCW kurserna som all sjöpersonal enligt internationella regler måste genomgå. STCW kurserna är styrda av internationella regler och förordningar. Så väl svenska som finska sjöfartsverket övervakar vår verksamhet. Dessa kurser producerar MRV som underleverantör till Ålands Sjösäkerhetscentrum (ÅSC) som samordnar all sjösäkerhetsutbildning på Åland. ÅSC handhar även certifieringen av STCW kurserna. MRV upprätthåller därigenom ett egetkvalitetssystem.  

Utöver detta kursutbud erbjuder vi även olika skräddarsydda brandkurser till företag och organisationer som har dylika behov. Exempel på detta är: Hotell, vårdanläggningar, rederier och luftfartsverket. Vi arbetar så flexibelt som möjligt och försöker ordna just den typ av kurs som kunden önskar och på lämplig tidpunkt.

Sidan uppdaterades