Brand och brandsyn

Brand medför ofta en stor risk att människor skadas och stora egendomsvärden går i spillo. Räddningstjänsten arbetar målmedvetet med förebyggande arbete för att kommunen ska vara en trygg och säker att bo och vistas i.

Vår ambition är att hålla en hög och effektiv brandsyneverksamhet genom att tillsammans med byggnadsinspektionen granska ritningar och delta i ibruktagning och slutsyner av byggnader.

Förebyggande åtgärder mot brand syftar till att

  • säkerställa en trygg utrymning
  • förhindra en snabb brandspridning
  • förhindra uppkomsten av brand
  • underlätta för släckningspersonalen

En brandsäkrare miljö

Du kan också hjälpa till genom att skapa en så brandsäker miljö som möjligt både i hemmet och på arbetsplatsen. I byggnader eller lägenheter som används för boende eller övernattning måste det finnas brandvarnare.

Det ska finnas minst en brandvarnare per våningsplan, och de ska placeras så att även sovande människor väcks av alarmsignalen. Beroende på bostadens storlek och form kan flera brandvarnare vara nödvändiga. Ha för vana att varje år byta ut batterier i brandvarnare, och kontrollera eventuell brandfilt och -släckare. Bra tillfällen för årlig kontroll är exempelvis på europeiska 112-dagen 11.2 eller 1.12 på nordiska brandvarnardagen.

Vi svarar gärna på frågor som gäller hur man ska skapa en så brandsäker miljö som möjligt både i hemmet och på arbetsplatsen. Kontakta oss om det är något du undrar!

LÄS MER
I Räddningslag för landskapet Åland (ÅFS 106/06) och räddningsförordning för landskapet Åland (ÅFS 111/06) kan du läsa om bl.a. förebyggande räddningsverksamhet och kravet på brandvarnare samt bestämmelser om brandsyn och sotning.

Förvaltningsstadga för Mariehamns stad

Ordningslag (2010:23) för landskapet Åland (PDF, sidan 13)

Sidan uppdaterades