Ambulansberedskapen

Räddningsverket har tre ambulanser redo att rycka ut dygnet runt. Utöver dessa tre finns en fjärde ambulans som reserv. Förutom ambulanserna finns även en akutbil med medicinsk fältchef i beredskap dygnet runt. Likaså har vi tillgång till ambulanshelikopter då patienter skall transporteras från skärgården eller andra plaster som är svårtillgängliga eller långt borta.

För den som drabbas av en olycka eller ett sjukdomsfall tillhandahåller Räddningsverket ambulansservice både i Mariehamn och på övriga Åland. Detta sker genom ett nära samarbete med Ålands hälso- och sjukvård. Vår ambulanspersonal är utbildade ambulanssjukvårdare och flertalet är legitimerade sjukskötare med specialisering inom akutsjukvård. Detta betyder att vi under dygnets alla timmar kan leverera en högkvalitativ sjukvård ute i fält.

Våra ambulanser är moderna byggen vars utrustning kontinerligt kontrolleras och uppdateras för att alltid prestera på topp då det behövs som mest. Personalen genomgår kontinuerlig fortbildning och testas regelbundet både praktiskt och teoretiskt för att kvalitetssäkra och säkerställa en hög nivå på vården.

Sidan uppdaterades