Akutbil/Fältchef

Enligt landskapsförordningen om prehospital akutsjukvård skall en fältchef finnas tillgänglig dygnets alla timmar. Denna fältchef larmas samtidigt som ambulansen på högprioriterade uppdrag.

När en ambulans larmas på ett högprioriterat uppdrag följs denna enhet av en akutbil med en medicinsk fältchef. Fältchefen är legitimerad sjukskötare med påbyggnadsutbildning inom specialområden för prehospital akutsjukvård. Fältchefen har i uppdrag att:

  • Att stötta ambulanspersonalen i krävande vårdsituationer.
  • Att leda sjukvårdsarbetet då flera enheter och myndigheter är larmade.
  • Att vara Alarmcentralen behjälplig i dirigering och prioritering då behovet av ambulanser överstiger tillgängliga resurser. 
Sidan uppdaterades