Vattenförbrukning och fakturering

Man brukar generellt uppskatta att ett hushåll med fyra personer förbrukar cirka 170 m³ vatten per år, men variationerna är stora.

Generellt beräknas vattenförbrukningen per person och dygn till 165 liter, men tonårsfamiljen förbrukar oftast avsevärt mer än pensionärsparet. Den största delen av vattnet går till allmän hygien som t.ex. bad, disk och tvätt. Endast ungefär 10 liter används till mat och dryck.Vattenförbrukning

Fakturering

Som fastighetsägare ansvarar du för VA-ledningarna inom fastigheten samt fram till tomtgränsen. Vattenförbrukningen fastställs med vattenmätare som VA-verket tillhandahåller och monterar.

Som abonnent hos VA-verket debiteras du årligen med fyra kvartals-räkningar. Om du vill kan du få faktura oftare (t.ex. varje månad eller varannan månad). Du kan förutom vanlig faktura även välja direktbetalning. Du behöver bara kontakta din bank och begära att få direktbetalning, så ordnar vi resten. Vi erbjuder dig även möjligheten att få e-faktura.

Välkommen att ta kontakt med vår kundtjänst om du har frågor kring din vattenfaktura.

 


Faktura information

Vårt FO-nummer 02050714

Våra bankkonton för inbetalning av vattenräkningar:

  Kontonr. BIC
ANDELSBANKEN FI03 5578 0410 0089 90 OKOYFIHH
NORDEA FI67 2032 3800 0020 83 NDEAFIHH
SAMPO FI85 8000 1500 6110 59 DABAFIHH
ÅAB FI28 6601 0002 0335 46 AABAFI22
Nordea i Sverige 642 82 99-9  


Mätaravläsning

Mätaravläsningen utförs enligt ett rullande avläsningsschema, vilket sker distriktsvis under hela kalenderåret. Avläsningen sker via fjärravläsning.

LÄS MER

VVS ForumNordens största tidskrift inom VVS- och energiområdet.

Energi- och miljötekniska föreningen i landskapet Åland r.f.

Ålands Vattens hemsida innehåller riklig och intressant information.

VVS-föreningen i Finland

Sidan uppdaterades