Undvik miljögifter

Miljögifter är de gifter som klassas som farliga för hälsan och miljön. Miljögifter finns i flera varor och kemikalier som vi människor köper hem varje dag.

Miljögifter är kemikalier som EU klassar som särskilt farliga för miljö och hälsa. De är långlivade i miljön, kan lagras i kroppen och är giftiga. De kan orsaka cancer, skada arvsmassan eller fortplantningsförmågan och påverka hormonsystemet.

Var finns miljögifter?

Miljögifterna finns i varor du köper hem och använder varje dag. Vi människor utsätts för flest miljögifter inomhus eftersom gifterna läcker ut till luften och samlas i dammet. En del miljögifter vädras ut. Andra hamnar i avloppet när vi sköljer ur dammtrasor och spolar ner skurvatten eller borstar tänderna, duschar och tvättar kläder.

Eftersom avloppsverket inte kan bryta ner alla miljögifter finns risken att de antingen passerar verket och hamnar i havet eller i avloppsverkets slam som ska återanvändas.

Vilka är de viktigaste miljögifterna att få bort?

 • Oktyl och nonylfenol. Alkylfenol/alkylfenoletoxylat (AP/APE).
  Finns bland annat i textilier.

 • Triclosan, en bakteriedödande kemikalie.
  Det finns i tandkräm, deodoranter och sportkläder.

 • Silver, en bakteriedödande kemikalie.
  Silver finns i kläder, klädimpregnering, skor, kylskåp, samt disk- och tvättmaskiner.

 • Bromerade flamskyddsmedel.
  Finns i elektronik, möbler, textilier och byggnadsmaterial/skumplast.

 • Ftalater (DEHP, DBP, BBP, DINP, DNOP och DIDP).
  Används som mjukgörare i PVC-plast i byggmaterial, elektriska kablar, förpackningar, leksaker med mera. De används även i färg, gummiprodukter, lim och textilier.

 • Polyfluorerande kemikalier (PFOS, PFOA).
  Finns i arbetskläder, sportkläder, skor, impregneringsmedel, golvpolish och släckskum.

Vad kan man göra för att undvika miljögifter?

Genom att välja bort varor som innehåller miljögifter får du inte bara en bättre miljö hemma. Det bidrar till ett levande hav, som vi kan bada och fiska i. På köpet hålls avloppsreningsverkens slam rent så att näringsämnen i slammet kan återanvändas.

Håll koll på kläderna. Textilier är den grupp av varor som innehåller flest miljögifter, bl.a. oktyl, nonylfenol och polyfluorerande kemikalier. Även om många miljögifter är förbjudna inom EU är risken stor att de ändå finns i till exempel importerade kläder och handdukar. Att minska klädinköpen, handla second hand är bra tips liksom att titta efter miljömärkta textilier. Fråga i affären efter allväderskläder och skor som inte innehåller högfluorerade föreningar. Köp impregneringsmedel och spray som är fluorfri. Köp inte kläder som innehåller bakteriedödande ämnen, som till exempel silver. Köp heller inte en tvättmaskin som innehåller silver.

Se upp med elektroniken. All elektronik kan innehålla miljöfarliga kemikalier, som bromerade flamskyddsmedel. Genom att handla miljömärkt elektronik och lämna allt elektronikavfall till återvinning kommer man en bra bit på väg. Det är också bra att dammsuga ofta eftersom bromerade flamskyddsmedel binds till dammet. Det minskar påverkan av bromerade flamskyddsmedel, ftalater och högfluorerade föreningar via inandningsluften, och mängden miljögifter som spolas ut med skurvattnet.

Handla miljömärkta smink och hygienprodukter. Titta efter Bra Miljöval, Svanen och EU-blomman. Köp inte tandkräm eller deodorant som innehåller triclosan. Triclosan används som bland annat konserveringsämne. Det är klassat som "mycket miljöfarligt" av EU. Ämnet sköljs av oss när vi duschar eller tvättar oss och hamnar till slut i sjöar, vattendrag och hav, där det drabbar växter och djur.

Rätta städrutiner. Damm suger åt sig miljöfarliga ämnen från textilier, elektronikprodukter och byggmaterial med mera, därför är det bra att alltid dammsuga innan du våttorkar golvet.

LÄS MER

Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter
Källa: Broschyr från Svenskt Vatten

Städa utan giftiga kemikalier

Sidan uppdaterades