Avstå mikroplaster i kroppsvårdsprodukter

En del mikroplaster går att se med blotta ögat, andra är så små som en miljondels millimeter, en nano­meter. Vanligast är de i skrubbkrämer, men förekommer också i duschgelé och tandkrämer.

Plast har väldigt lång nedbrytningstid; det kan ta hundratals år för en bit plast att helt försvinna i naturen. Mycket av den plast som tillverkats finns alltså fortfarande kvar i vår miljö i en eller annan form.

Mikroplaster

Mikroplastskräpet i den marina miljön kommer från en mängd olika utsläppskällor. En stor källa är kroppsvårdsprodukter. Där har mikroplasterna i flera fall inte någon egentlig funktion utan fungerar som utfyllnad, exempelvis i tvålar. I andra fall, så som skrubbkrämer, har de en viss funktion men kunde enkelt bytas ut mot andra miljövänliga material.

När vi tvättar oss eller sköljer av peelingkräm spolas plasten ner i  avloppet. Enligt en ny rapport hamnar cirka 130 ton mikroplast i  avloppen i länderna runt Östersjön. En del tas om hand av reningsverk men mellan 10 och 30 procent fortsätter ut i naturen. Det innebär att Östersjön varje år tar emot uppemot 40 ton mikroplaster från kroppsvårdsprodukter.

Störst är problemet med de minsta partiklarna. De smiter enklast igenom reningsverken och uppfattas som föda av de minsta djuren som plankton och bottenlevande musslor. När de äts av större djur som exempelvis fåglar vandrar plasten upp i näringskedjan.

Vad kan du göra?

Om du hittar något av de här orden på kosmetikaförpackningen innehåller produkten mikroplaster. Köp den inte!

• Microspheres
• micro-beads
• balls
• beads
• spherulites
• spherules
• polymer spheres
• microcrystals
• granules
 

LÄS MER

Mikroplaster i hygienartiklar
Källa: Stockholms universitets Östersjöcentrum

Den osynliga plasten
Källa: Finlands natur

Sidan uppdaterades