Inget matavfall eller avfallskvarn

Det kommunala ledningsnätet eller avloppsreningsverket är inte anpassat för matavfall i avloppsvattnet. Matavfall är just det; avfall, och ska inte ut i avloppet.

Matrester i avloppet orsakar stopp i ledningar och stör reningsprocesserna i verket. Matavfallet ska sorteras ut från övrigt avfall och föras till kompostering.

Det är också av nämnda anledning inte tillåtet att installera avfallskvarnar kopplade till det kommunala avloppssystemet.

LÄS MER

Släng inte maten - tips på hur man minskar sitt matavfall
Källa: Konsumentföreningen Stockholm

Komposthandboken - handfasta råd om trädgårds- och matkompostering
Källa: Vafab miljö AB

Sidan uppdaterades