Ha koll på färgerna

Färg- och lackrester, lösningsmedel (ex. aceton, lacknafta, penseltvätt, thinner etc.) och andra kemikalier, varken reningsverk eller naturen klarar av att ta hand om dessa. Kemikalierna dödar mikroorganismerna i reningsprocessen, vilket försvårar och fördyrar reningen. Lämna dem som farligt avfall.

Målarfärger innehåller många miljöskadliga ämnen. Det gäller även vattenbaserade färger där konserveringsmedel alltid ingår. Dessa är oftast giftiga och kan skada processerna i reningsverket och påverka djurlivet i havet. I handeln finns miljömärkt färg att välja på. Ofta används EU:s miljömärke EU Ecolable (EU-blomman). Miljömärkta produkter innehåller så lite miljöstörande ämnen som möjligt.

Konstnärsfärger i gula, röda och orange nyanser kan innehålla den giftiga tungmetallen kadmium. Det gäller alla typer av konstnärsfärger. Välj istället kadmiumgula eller kadmiumröda färger där det står "hue", "sub", eller "imit" efter kulörnamnet. Då innehåller de inte kadmium.

Hårfärger innehåller också många kemikalier. Exempelvis färgämnet parafenylen­diamin (PPD) är allergiframkallande och mycket giftigt för vattenlevande organismer. Kemikalierna är ofta i låga koncentrationer men sammantaget blir det stora mängder som hamnar i avloppet när man färgar eller tvättar ur färgat hår. Så skölj inte ned överbliven färg i avloppet, utan torka med papper och släng i soporna. Det finns även miljömärkta färger som är snällare både mot dig och miljön.

Sidan uppdaterades