Åtgärd vid olycksfall

Vid eventuella olyckshändelser, som när starka syror, lösningsmedel, metaller, olja eller större mängder av andra ämnen hamnar i avloppet, ring omedelbart räddningsverket och samhällstekniska avdelningen. Eventuellt kan störningen då minimeras.

Alarmcentralen 19000

VA-verket dagtid stadens växel 5310 / driftsingenjör eller maskinmästare

VA-verket jour 0457 5300 830

Sidan uppdaterades