Vatten och avlopp

En viktig del av stadens infrastruktur är vattenförsörjning och rening av avloppsvatten. VA-verket sköter om vattenförsörjningen till stadens hushåll, och Lotsbroverket har hand om reningen av avloppsvatten. VA-verket och Lotsbroverket ingår i infrastruktur- sektorns samhällstekniska avdelning.

Snabba fakta:

I Mariehamn är ca 10.500 personer anslutna till stadens vatten- och avloppsnät. Inom VA-verkets verksamhetsområde förbrukas det ca 900.000m3 rent vatten per år.
Från VA-verkets eget verksamhetsområde och från anslutna i Jomala, Hammarlands och Lemlands kommuner samt från Norra Ålands avloppsvatten Ab’s verksamhetsområde levereras det årligen totalt ca 2,7 miljoner m3 avloppsvatten till stadens avloppsreningsverk, Lotsbroverket för behandling.

Vattenledningsnätet omfattar ca 82 km rörledning, avloppsnätet ca 76 km och dagvattennätet ca 46 km.

Sidan uppdaterades