Vill Du göra en insats för stadens grönområden?

I en motion hösten 2012 efterlyste fullmäktigeledamöterna Rolf Granlund och Axel Jonsson möjligheten för stadsborna att få bli mera delaktiga i skötseln av stadens grönområden.

Efter behandling av frågan inom infrastrukturnämnd och förvaltning konstaterades att allmänhetens bidrag till skötseln av vårt gemensamma uterum såsom parker och övriga allmänna områden välkomnas, men att det bör ske under ordnade former. Samhällstekniska avdelningen fick därmed i uppdrag att sammanställa en information till stadsborna där det redogörs för hur ett privat engagemang för grönyteskötsel ska ta sig ut.

Bifogat finns här den information som nu ligger till grund för stadsbornas möjlighet till fortsatt engagemang för delaktighet i skötseln av stadens grönytor.


Kontaktperson är stadsträdgårdsmästare Anne Nordblom tfn 531 562.

Sidan uppdaterades