Hundlatriner i Mariehamn

För allas trevnad är det viktigt att du som har hund och rör dig på allmän mark plockar upp efter din hund.

I dagsläget finns det ca 70 hundlatriner utplacerade i staden. Tömning av hundlatrinerna sker var 10:e dag eller vid behov. Det finns en karta där du kan se var de är lokaliserade.

Tack för din medverkan till en renare stadsmiljö!

Sidan uppdaterades