Tillfälligt användande av gatu- och parkmarker

Stadens gatu- och parkmark kan tillfälligt få nyttjas av t.ex. fastighetsägare när man behöver extra utrymme vid husbygge eller vid fasadrenovering, eller om en förening behöver extra utrymme på gatu- eller parkmark för att arrangera t.ex. en bilutställning eller idrottsevenemang.

Kontakta projektchefen på markenheten, samhällstekniska avdelningen för närmare information.

Sidan uppdaterades