Sotning

Som fastighetsägare eller fastighetsinnehavare ansvarar du för att sotningen blir utförd. Sotningsverksamheten i Mariehamns stad sköts av distriktssotare Carl-Olof Mattsson som egen företagare.

Kontaktuppgifter
Carl-Olof Mattsson tfn 23 588 eller 0400 529 252

Johan Karlsson tfn 0457 3434 365

Om du vill kan du också anlita en annan sotare. Räddningsverket beslutar, med beaktande av kompetenskraven, om vem eller vilka som får utföra sotning inom kommunen. Kontakta därför Räddningsverket för information innan du anlitar en annan sotare.

LÄS MER

Sotningsverksamheten regleras av Räddningslag för landskapet Åland (ÅFS 106/06) samt Räddningsförordning för landskapet Åland (ÅFS 111/06).

Sidan uppdaterades