Inomhusmiljö

En bra inomhusmiljö är viktig för hälsan och välbefinnandet. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) arbetar med information, tillsyn, prövning och förebyggande verksamhet inom miljö och hälsa. 

Hos ÅMHM kan du få information om t.ex. fukt, mögel och radon.

Sidan uppdaterades