Avfall och återvinning

Inom staden hämtas det sorterade avfallet direkt från fastigheterna. Om du bor i villa kan du välja ett s.k. 8-fackssystem vilket innebär att du har full sortering hemifrån, inklusive bioavfall. Flerbostadshus har egna återvinningsstationer med minst ett kärl för varje återvinningsfraktion.

I praktiken är det Ålands Renhållnings Ab som tar hand om ditt avfall vid tomten och transporterar det vidare för slutlig hantering på Åland, i Finland eller i Sverige. Det är till dem du i första hand ska vända dig vid t.ex. utebliven tömning, tel. 27 580.

För anmälan om renhållningsservice kontaktar du Kommunalförbundet Ålands Miljöservice (Mise) som är renhållningsmyndighet i Mariehamn, tel. 23 844. Mise ansvarar för att staden har ett välfungerande system för att ta hand om hushållens avfall. Mises uppgift är att styra upp avfallshanteringen så att stadens invånare får bästa service till överkomliga kostnader.

Bemannade återvinningscentraler

Mises bemannade återvinningscentral (ÅVC) hittar du på Svinryggen i Ödanböle, Hammarlandsvägen 817, infart mittemot Rafaels.
Öppettider: Måndag - fredag kl.12-18, lördag kl.10-15.

Ålands Renhållnings Abs bemannade återvinningscentral (ÅVC) finns på Skogshyddsvägen 11 i Norrböle.
Öppettider: Måndag- fredag kl.10-16.

LÄS MER

Avfallshanteringen i staden regleras genom Mises renhållningsföreskrifter (PDF).

Sidan uppdaterades