SFI

Svenska för inflyttade

Medis ordnar kurser i svenska för inflyttade.

SFI – svenska för inflyttade/ Courses in Swedish as Second Language full time

Kurserna är heltid. De finansieras av Ålands landskapsregering och sökande ska vara inskriven hos Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten på Åland (AMS) och försäkrad hos Folkpensionsanstalten (FPA).

Ansökan görs hos AMS

Kurserna på CERF-nivå A1-B1.1 startar i april, augusti och oktober om tillräckligt antal sökande finns. Se AMS hemsida för aktuella kursstarter.

SFI: ansökan/application

Läs broschyren för Svenska för inflyttade här/Read the brochure for Swedish for foreigners here.

SIA – svenska för inflyttade i arbete/ Courses in Swedish as Second Language at Workplace

Medis skräddarsy moduler om 28 eller 36 lektioner för inflyttade i arbete i samarbete med åländska arbetsplatser på uppdrag av Ålands landskapsregering. Kurserna på CERF-nivå A1-C2 ordnas individuellt eller i smågrupper delvis på deltagarnas arbetstid och delvis på fritid.

Läs broschyren för Svenska för inflyttade i arbete här.

SUAS

Läs informationsbladen för svenska för inflyttade utan arbetsmarknadsstöd/Read the information sheets regarding swedish for foreigners not receiving benefits from Ams.

OBS! Det går inte ännu att ansöka/It's not yet possible to apply.

Språkbad/ Language Immersion Courses

Språkbad i svenska på Åland för företag, organisationer och myndigheter utanför Åland ordnas enligt offert.

Närmare beskrivning av CEFRs språknivåer på www.coe.int

Skapad 9.2.2021 08:42
Publicerad 11.3.2022 10:08
Uppdaterad 13.2.2023 10:14

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.