SFI

Svenska för inflyttade

Medis ordnar kurser i svenska för inflyttade.

SFI – svenska för inflyttade/ Courses in Swedish as Second Language full time

Kurserna är heltid. De finansieras av Ålands landskapsregering och sökande ska vara inskriven hos Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten på Åland (AMS) och försäkrad hos Folkpensionsanstalten (FPA).

Ansökan görs hos AMS

Kurserna på CEFR-nivå A1 - B1.1. startar i augusti, oktober, januari och april om tillräckligt antal sökande finns.
Sista ansökan till kursen (kursstart 17.10.2022) 02.09.2022 till AMS.

SFI: ansökan/application

Läs broschyren för Svenska för inflyttade här/Read the brochure for Swedish for foreigners here.

SIA – svenska för inflyttade i arbete/ Courses in Swedish as Second Language at Workplace

Medis skräddarsyr moduler om 28 eller 36 lektioner för inflyttade i arbete i samarbete med åländska arbetsplatser på uppdrag av Ålands landskapsregering. De flexibla kurserna på CEFR-nivå A1-C2 ordnas individuellt eller i smågrupper på deltagarnas arbets- och fritid.

Läs broschyren för Svenska för inflyttade i arbete här.

Språkbad/ Language Immersion Courses

Språkbad i svenska på Åland för företag, organisationer och myndigheter utanför Åland ordnas enligt offert.

Närmare beskrivning av CEFRs språknivåer på www.coe.int

Skapad 9.2.2021 08:42
Publicerad 11.3.2022 10:08
Uppdaterad 4.10.2022 13:15

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.