entré till Medis

Kurser och kursanmälan

Varje termin kommer Medis ut med en ny kurskatalog. Katalogen finns att läsa digitalt och även i pappersform.

Kurskatalog

Medis aktuella kurskatalog/kataloger.

Kursanmälan sker löpande.

Anmälan till kurser i Mariehamn och på fasta Åland

Anmäl dig på ett av tre sätt:

 • Medis kurswebb. Webbanmälningar registreras och besvaras automatiskt.
 • personligt besök på Medis kansli, ingång från Torggatan.
 • samtal till telefon 531 620.

När du anmäler dig behöver du uppge personbeteckning, namn, adress, mantalsskrivningskommun, telefon, e-postadress, kursnummer och kurstitel. Vi meddelar eventuella kursändringar via sms, så kom ihåg att uppge ditt mobilnummer.

Guide till hur du registrerar och anmäler dig digitalt finns på sidan Medis kurswebb.

Anmälan till kurser i skärgården

För kurser i skärgården anmäler du dig till kommunens kontaktperson.

Bekräftelse på kursstart

Vid anmälningstillfället får du besked om du har fått plats på kursen eller om du är på väntelista.

Observera att vi inte skickar ut någon bekräftelse på att kursen startar. Vi meddelar alltid om kursen ställs in. Påminnelser skickas ut för kurser med start efter höstlovet (höstterminen) och sportlovet (vårterminen). Dessa skickas per sms, så kontrollera att vi fått rätt mobilnummer när du anmäler dig.

Brådskande kursförändringar meddelas via sms.

Bindande anmälan

Om du uteblir från en kurs och inte har avbokat din anmälan senast en vecka innan kursstart måste du betala kursavgiften. 

Avbokningsregler

Eventuell avanmälan från kurs kan du göra kostnadsfritt senast en vecka före planerat startdatum för kursen om inte annat anges.
Om du inte har avbokat dig från kursen i tid, har du förbundit dig att betala kursavgiften (dock högst 70 euro per kurs) och avgift för eventuellt kursmaterial.

Pröva-på möjlighet

Du kan delta på prov de första två kurstillfällena för att se om kursen passar dig. Gäller endast kurser markerade med en stjärna (*) efter kursavgiften. Meddela alltid Medis kansli om du hoppar av kursen efter pröva-på-tillfällena.

Frånvaro

Vid kursstart

Om du inte kan delta vid kursstarten, meddela din frånvaro. Stadens kurser: meddela kansliet, telefon (018) 531 620. För kurser i andra kommuner: meddela kursledaren. Om du uteblir från de två första kurstillfällena utan att anmäla din frånvaro, går din plats till väntelistan.

Under kursens gång

Du anmäler frånvaro till kansliet genom att i första hand mejla medis@mariehamn.ax och i andra hand genom att ringa (018) 531 620 vardagar kl. 10-15. Om du är frånvarande mer än tre tillfällen riskerar du att förlora din plats. Din kursledare kontaktar dig i så fall.

Om läraren är sjuk

Om läraren är sjuk försöker vi i första hand att hitta en vikarie. Om det inte lyckas ställs kurstillfället in. Enstaka kurstillfällen tas inte igen.

  Avgifter

  Kursavgiften betalas med en faktura som skickas per post, efter att kursen startat. Kontakta administratör Linda Dahlblom om du undrar över något, tel. 531 621, e-post: linda.dahlblom@mariehamn.ax.

  Du kan vägras tillträde till en kurs om du trots påminnelse lämnat någon tidigare kurs obetald. 

  Materialkostnader tillkommer för vissa kurser, samt eventuella avgifter för kopior.

  Återbetalning av kursavgift

  • Enstaka avbokade eller inställda kurstillfällen återbetalas inte.
  • Om du avbryter kursen återbetalas inte kursavgiften, annat än vid långvarig sjukdom och mot uppvisande av sjukintyg.
  • Enstaka kurstillfällen som kan falla bort t.ex. om läraren insjuknar återbetalas inte. Vid lagstadgade utrymningsövningar arrangerar vi ett nytt kurstillfälle om det berör en kortare kurs.
  • Vid längre sjukdom, gäller både kursdeltagare och lärare, återbetalas den del av kursen som inte utnyttjats, men antalet kurstillfällen som återstår skall överskrida 1/3 av kursen.
  • Belopp lägre än 10 euro återbetalas inte.

  Försäkring

  Kursdeltagare är inte försäkrade via Medis. Vi hänvisar till din egen hem- och olycksfallsförsäkring.

  Kursintyg

  På din begäran skriver vi kursintyg, om du var närvarande 75 procent eller mer och om kursavgiften är betald. Vi tar 10 euro per intyg för kurser som hölls för över fem år sedan. Avslutades kursen för över 10 år sedan skrivs inga intyg.

  Friskvårdskuponger

  Vissa kurser kan du betala med friskvårdskuponger, vilka kurser du kan betala kan du se i kurswebben under aktuell kurs. Observera att endast kursavgiften kan betalas med friskvårdskuponger. Det vill säga materialkostnader, bassänghyror och andra extra avgifter kan inte betalas med kuponger.

  Om du vill betala med friskvårdskuponger, förutsatt att kursen är sådan att den kan betalas med kuponger, ska du inte skapa en betalning innan du har fått din faktura från Medis för kursen. 

  Efter att du har fått fin faktura och skapar en betalning i friskvårdsappen, ange fakturanumret i fältet "frivillig information". När betalningen är skapad, mejla linda.dahlblom@mariehamn.ax

  Skräddarsydda kurser

  Vi skräddarsyr kurser efter ditt eller din organisations behov. Kontakta Medis kansli för prisförslag.

  Medis kansli

  Medborgarinstitutet, bildningssektorn
  Styrmansgatan 1
  Skapad 9.2.2021 08:39
  Publicerad 9.2.2021 08:39
  Uppdaterad 27.2.2023 13:15

  This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.