Medis lärare

Medis heltidsanställda lärare finns till hands för att du ska få hjälp när det gäller att välja rätt kurs. Tveka inte att ta kontakt! Du når lärarna via deras e-post eller telefon under deras mottagningstider.

IT-lärare

Emelie Laine, tel. 531 636, e-post emelie.laine@mariehamn.ax
Mottagningstid torsdag 10.00-12.00

Språklärare

Lärare i svenska som andra språk Pia Engblom, tel. 531 638, e-post pia.engblom@mariehamn.ax
Mottagningstid torsdag 15.00-17.00
(Ulla-Maj Söderback tjänstledig under läsåret 2020-2021)

Musiklärare

Cellopedagog Åsa Isaksson, tel 531 633, e-post asa.isaksson@mariehamn.ax
Mottagningstid fredag 8.15–10.15

Lärare i hälsa och friskvård

Idrottslärare Maria Johansson, tel 531 623, e-post maria.johansson@mariehamn.ax
Mottagningstid onsdag 9.00-11.00

Konstlärare

Konstmagister Lin Simons, tel 531 631, e-post lin.simons@mariehamn.ax
Mottagningstid måndag 12.00–14.00

Textillärare

Textilformgivare Saara Karrenpalo, tel 531 634, e-post saara.karrenpalo@mariehamn.ax
Mottagningstid måndag 14.00–16.00

Publicerad 9.2.2021
Uppdaterad 17.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.