Kompassens skylt är i järn och hänger ut från fasaden

Informationskontoret Kompassen

Kompassen finns till för inflyttade från utomnordiska länder. Här kan du som är ny på Åland få hjälp med vart du ska vända dig i olika frågor gällande exempelvis ansökningar och andra formaliteter.

Informationskontor för inflyttade / Information office for Immigrants

MEDIS, Styrmansgatan 1, 22100 Mariehamn
Telefon / phone: 531 641
E-post: info@kompassen.ax

Öppet tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 13.00–16.00.
Open Tuesdays, Wednesdays and Thursdays at 1-4 PM.

Välkommen! Welcome!

Kompassen

Informationskontor
Medborgarinstitutet, bildningssektorn
Publicerad 9.2.2021
Uppdaterad 1.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.