Kompassens skylt är i järn och hänger ut från fasaden

Informationskontoret Kompassen

Kompassen finns till för inflyttade från utomnordiska länder. Här kan du som är ny på Åland få hjälp med vart du ska vända dig i olika frågor.

Medis upprätthåller Kompassen på uppdrag av Ålands landskapsregering. På Kompassen kan man få hjälp med till exempel anhållan om uppehållstillstånd, finskt medborgarskap eller andra ansökningar. Kompassen informerar också om när Migrationsverket (Migris) besöker Åland och hjälper till med att boka tider och göra ansökningar. 

Informationskontor för inflyttade / Information office for Immigrants

MEDIS, Styrmansgatan 1, 22100 Mariehamn
Telefon / phone: 531 641
E-post: info@kompassen.ax
Webb: www.kompassen.ax

Öppet tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 13.00–16.00.
Open Tuesdays, Wednesdays and Thursdays at 1-4 PM.

Välkommen! Welcome!

Hitta till Kompassen med hjälp av Google Maps

 

Kompassen

Informationskontor
Medborgarinstitutet, bildningssektorn
Skapad 9.2.2021 08:47
Uppdaterad 29.12.2021 13:21

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.