Allmänna språkexamina / National Certificates of Language Proficiency

Allmänna språkexamina i svenska på grundnivå (CEFR A1-A2) och mellannivå (B1-B2 samt för medborgarskap) arrangeras samtidigt i hela Finland och på Medis två gånger per år.

Året 2021 anordnas prov den 10 april och den 20 november i Finland och du kan skriva provet på Medis i Mariehamn.

Anmälan till allmänna språkexamen sker via finska Utbildningsstyrelsens webbplats. Anmälan är öppen under en viss tidsperiod. Om provet är i april öppnar och stänger anmälan under februari månad, och om provet är i november är anmälningstiden i september.

Anmälning till examen - yki.opintopulko.fi

Anmälningsavgifter

120 euro för grundnivå, 140 euro för mellannivå.

Anmälningsavgiften kan betalas via din internetbank (om den finns tillgänglig) eller med t.ex. Visa, Mastercard eller American Express. När du anmält dig har du 8 dagar på dig att betala. Om du inte betalar i tid tas din anmälan bort. Tänk på att det tar 1–2 bankdagar för betalningen att nå fram. Om du anmäler dig i slutet av anmälningsperioden måste du betala direkt, innan anmälan stänger. Om du inte lyckas betala in i tid och din anmälan tas bort kan du anmäla dig igen, om det finns plats och anmälan är öppen.

Du kan inte anmäla dig efter att anmälningstiden har gått ut. Du kan inte anmäla någon annan än dig själv.

Om du ska skriva provet på Medis bekostnad

Skicka ett mail till Pia Engblom via e-post pia.engblom@mariehamn.ax. Skriv ditt fullständiga namn och vilket år du gick SFI-kurs. Medis kontrollerar om du har rätt att skriva provet på Medis bekostnad och betalar i så fall.

Gällande specialarrangemang

Du kan ansöka om specialarrangemang för allmänna språkexamina om du har t.ex. hör- eller synsvårigheter eller dyslexi, men du behöver göra det direkt när du anmäler dig, redan samma eller nästa dag. Ansökan om specialarrangemang kan inte göras efter anmälningstidens slut.

Språkexamina för statsförvaltningen (CEFR B1-C1)

Kurser arrangeras enligt överenskommelse. För mer information: Pia Engblom, e-post pia.engblom@mariehamn.ax, tel.(018) 531 620 (växel).

För närmare beskrivning av Allmänna språkexamina och CEFRs språknivåer, se länkar under rubriken Hitta snabbt.

Pia Engblom

Biträdande rektor
Medborgarinstitutet, bildningssektorn
Publicerad 9.2.2021
Uppdaterad 9.9.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.