Bilden visar barn som leker pirater

Privata daghem

Det finns även privata samhällsstödda daghem och gruppfamiljedaghem som erbjuder barnomsorg. Både St.Mårtens daghem och Regnbågen har meddelat att deras verksamheter upphör efter sommaren 2023.

St.Mårtens daghem

Verksamheten handhas av Mariehamns församling och daghemmet finns i norra delen av staden.

För mer information se Mariehamns församling.

Regnbågen

Verksamheten utgår från Waldorf-/Steinerpedagogiken och daghemmet finns i 
f.d. Björsby skola i Jomala.

För mer information se Waldorf Åland.

Dessa privata/enskilda alternativ är samhällsstödda, vilket gör att man inte kan beviljas hemvårdsstöd samtidigt som barnet nyttjar barnomsorg.

Skapad 8.2.2021 12:03
Publicerad 8.2.2021 12:03
Uppdaterad 13.4.2023 13:51

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.