Bilden visar barn som leker pirater

Privata daghem

Det finns även privata samhällsstödda daghem och gruppfamiljedaghem som erbjuder barnomsorg.

St.Mårtens daghem

Verksamheten handhas av Mariehamns församling och daghemmet finns i norra delen av staden.

För mer information se Mariehamns församling.

Regnbågen

Verksamheten utgår från Waldorf-/Steinerpedagogiken och daghemmet finns i 
f.d. Björsby skola i Jomala.

För mer information se Waldorf Åland.

Dessa privata/enskilda alternativ är samhällsstödda, vilket gör att man inte kan beviljas hemvårdsstöd samtidigt som barnet nyttjar barnomsorg.

Skapad 8.2.2021 12:03
Uppdaterad 30.9.2021 11:29

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.