Torggatan (1129)

Sökanden anhåller om en stadsplaneändring så att markanvändningen moderniseras och uppdaterade parkeringsnormer införs samt en mindre höjning av byggnadsrätten.

Planförslaget avviker inte från generalplanen. Planändringen bedöms inte ha större inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende under tiden 5 – 19.7.2021. Planförslaget är tillgängligt på stadsbiblioteket. Frågor kan ställas per e-post till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax.

Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast den 19.7.2021 kl.15.00 per e-post till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax eller per post till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn.

Planprocessen

STARK - Utställd 14 d - STARK - I kraft efter 30 d

Bilagor

Publicerad 23.6.2021
Uppdaterad 24.6.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.