Måsvägen 2 (nr 1060)

Sökanden ämnar genomföra en totalrenovering av byggnaden och bygga till en våning, utnyttja affärsutrymmen i markplanet till bostäder och bygga hissar i anslutning av trapphusen. Sökanden önskar att markanvändningen är BVA. Sökanden bedömer att byggnadsrättsbehovet för projektet är ett byggnadsrättstillskott om 1000 m² våningsyta d.v.s. att tomtens byggnadsrätt höjs till 2850 m² våningsyta. Antalet våningar önskas ändras till ½ IV våningar.

PLANEPROCESSEN

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende i stadskansliet under tiden 27.02 - 30.03.2015. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör senast 30.03.2015 kl. 15.00 inlämnas till stadsstyrelsen, PB 5, 22101 Mariehamn.

Stadsutvecklingsnämnd - Stadsstyrelse - Utställd 30 d - Fullmäktige - I kraft efter 30

 Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadsstyrelsen.

Sidan uppdaterades