Torggatan 37 (nr 979)

Sökanden önskar K-märka gatubyggnad och bygga en ny bostadsbyggnad och garage/bilskyddstak inne på gården. Planförslaget innebär bl.a. att befintlig bostadsbyggnad vid Torggatan K-märks, att byggnadsytor ändras så att nya byggnader kan byggas inne på gården och antalet våningar ändras samt byggnadsrätten sänks. Planförslaget är i enlighet med generalplanen.

PLANEPROCESSEN

Stadsutvecklingsämnd - Stadsstyrelse - Utställd 30 d - Fullmäktige - I kraft efter 30 d
Processlinje
Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadsarkitektkansliet.

Sidan uppdaterades