Torggatan 6 (nr 1076)

Sökanden önskar en planändring så att tomterna Storängen-5-20 och tomt Storängen-5-21 sammanslås till en tomt med samma bestämmelser som i gällande plan. Motivet till planändringen är att den bindande tomtindelning som följer gällande plan inte genomförts och att ett ändamålsenligt nyttjande av tomtens byggrätt och stadsplanens syfte förutsätter att tomterna kan exploateras som en helhet.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende på stadsarkitektkansliet under tiden 05.12 - 19.12.2016. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör senast kl.15.00 den 19.12.2016 inlämnas till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn.

PLANEPROCESSEN

Stadsarkitekt - Utställd 14 dag - Stadsarkitekt - I kraft efter 30 dag

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadsarkitektkansliet.

Sidan uppdaterades